همزمان با برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

گزارش عملکرد بانک های کشور در سال 1395 را منتشر نمود.

 

نام بانک
اقتصاد نوین صنعت و معدن
انصار قرض الحسنه رسالت
ایران زمین قرض الحسنه مهر ایران
آینده قوامین
سرمایه کارآفرین
پاسارگاد گردشگری
پست بانک مسکن
تجارت ملت
توسعه تعاون ملی
توسعه صادرات

صادرات

حکمت ایرانیان شهر
خاورمیانه سینا
دی سپه
رفاه کارگران سامان
کشاورزی