موسسه عالی آموزش بانکداری ایران واحد اصفهان

 

آدرس: اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، روبروی درب دانشگاه اصفهان، کوچه زمانی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کدپستی: 8173965731

سرپرست واحد: آقای حافظ

کارشناس واحد آموزش: آقای کنعانی

تلفن واحد: 6252032-0313

فکس واحد: 6273903-0313

 


 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران واحد اهواز

 

آدرس: اهواز، خیابان آزادگان (24متری)، خیابان آهنگری، روبروی کمیته امداد، پلاک 24، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کدپستی: 6193645796

سرپرست واحد: 

کارشناس واحد آموزش: خانم بهنام

تلفن واحد: 2226355-0613

فکس واحد: 2215282-0613

 


 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران واحد تبریز

 

آدرس: تبریز، کوی ولی عصر، خیابان نظامی، کوچه آرش، پلاک 39، جنب دبیرستان پیک سعادت، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کدپستی: 5157695884                      

کارشناس واحد آموزش: خانم شهرت

تلفن واحد: 3324008 -0413                       

فکس واحد: 3295181-0413

 


 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران واحد رشت

 

آدرس: گلسار، بلوار دیلمان، خیابان آذراندامی، انتهای کوچه مارلیک، آموزشکده سما، طبقه سوم، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کدپستی: 4167747636

سرپرست واحد: آقای داودی

تلفن واحد: 3731944-0133

 


 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران واحد مشهد

 

آدرس: بلوار وکیل آباد، بلوارهفت تیر، میدان هشتم شهریور، جنب بانک صادرات آب و برق، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کدپستی: 9179165948

سرپرست واحد:

تلفن واحد:  8676132-0513 و 8673190-0513

فکس واحد: 8663888-0513

 


 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران واحد شیراز

 

آدرس: شیراز: خیابان گلستان، روبروی بانک آینده، کوچه امام مهدی، سمت راست، بین کوچه 2 و 4، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کدپستی: 7145757184

کارشناس واحدآموزش: خانم پیروی

کمک کارشناس واحد آموزش: آقای طیبی

تلفن واحد: 7313920-0713

فکس واحد: 7318163- 0713

 


 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران واحد کرمان

 

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به فرودگاه، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طبقه اول، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

کارشناس واحد آموزش: آقای محسن مجیدی

تلفن واحد: 2816603-0343

فکس واحد: 2816603- 0343

 


 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران واحد ساری

 

آدرس: ساری، بلوار پاسداران، نرسیده به میدان امام، جنب کوچه شهید یوسفی، جنب هنرستان خیری مقدم، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران


کد پستی: 4814968841

سرپرست واحد: آقای وحید آبیار

کارشناس واحد آموزش: خانم کاشی تبار

تلفن واحد: 01133344610

فکس واحد: 01133340656