تقویم آموزش حرفه ای 1402
تقویم آموزش حرفه ای
تقویم آموزش حرفه ای 1402
تقویم آموزش حرفه ای

اخبار

  • فصل نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

    شماره بیست و یکم (زمستان 1401) فصل­ نامه "مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی" منتشر شد.
    جزییات بیشتر

تازه های انتشارات