• اولین کنفرانس مدیریت مالی در بانک ها با عنوان «مدیریت ارزش در بانک ها»

  *زمان برگزاری: 30 خردادماه 1400                                                                                     *ساعت برگزاری:8:30 الی 12:30                                                                                      *مخاطبان: اعضای هیات مدیره بانک ها، مدیران ارشد و کارشناسان خبره واحدهای ریسک، اعتبارات، حسابرسی، تحقیقات و برنامه ریزی                                                                                                                                                                                                                         *علاقه مندان می توانند از طریق اداره آموزش بانک خود برای ثبت نام اقدام نمایند.
  جزئیات بیشتر

اخبار

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • مباحثه علمی (کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/03/24 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (آشنایی با بلاکچین و رمزارزها) به مدت 2 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/03/23 با موفقیت به پایان رسید.
 • مباحثه علمی (کارکرد صورت جریان وجوه نقد در تحلیل اعتباری) به مدت 6 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/03/19 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (ضوابط افشا و شفافیت در بانک ها و موسسات اعتباری) به مدت 16 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/03/18 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (نقش بانک ها در زنجیره تامین) به مدت 16 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/03/12 با موفقیت به پایان رسید.
 • پنجاه و پنجمین دوره ضمن خدمت (حاکمیت شرکتی) ویژه کارکنان بانک صنعت و معدن به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/03/12 با موفقیت پایان رسید.
 • مباحثه علمی (ریسک های عدم تطبیق قراردادها با ماهیت مصرف) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/03/11 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (آشنایی با مدیریت ریسک حملات سایبری) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/03/09 با موفقیت به پایان رسید.
 • سمینار آموزشی (زیست بوم چک ) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/03/09 با موفقیت برگزار گردید.
 • مباحثه علمی (ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور) به مدت 6 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/03/09 با موفقیت برگزار گردید.

اعلانات آموزش عالی

 • دوره های آموزش حاکمیتی

  *گواهینامه بانکدار حرفه ای                                                                                              ویژه داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی                                     بسته اول: قوانین و مقررات (جمعا 44 ساعت)                                                                             بسته دوم: مدیریت بانکی (جمعا 40 ساعت)                                                                             بسته سوم: ارزیابی و کنترل (جمعا 36 ساعت)                                                                            جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام گردد.  
  جزئیات بیشتر

تازه های انتشارات