اخبار

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • سومین مباحثه علمی (چالش های بانکی در قراردادهای رهنی و تضمینات و وثایق) ویژه کارکنان بانک ملت به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/03 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (تأمین مالی داخلی با رویکرد بین الملل) به مدت 28 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/02 با موفقیت به پایان رسید.
 • اولین کنفرانس (حسابرسی داخلی موسسات اعتباری) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/12/02 با موفقیت برگزار گردید.
 • مباحثه علمی (کیف پول الکترونیک) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/11/28 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (اعتبارسنجی و کسب اطلاعات از مشتریان) به مدت 12 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/11/28 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (اصول و مبانی ارزیابی املاک و ساختمان) به مدت 24 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/11/27 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (ارزیابی وثایق بانکی از جنبه رعایت نکات حقوقی) به مدت 12 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/11/27 با موفقیت به پایان رسید.
 • چهلمین دوره ضمن خدمت (حاکمیت شرکتی) ویژه کارکنان بانک صنعت و معدن به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/11/25 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (مدیریت منابع و مصارف) به مدت 16 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/11/25 با موفقیت به پایان رسید.
 • پنجاه و دومین دوره ضمن خدمت (آشنایی با روند اجرای قانون جدید صدور چک در شبکه بانکی) ویژه کارکنان بانک صنعت و معدن به مدت 2 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 99/11/25 با موفقیت برگزار گردید.

اعلانات آموزش عالی

 • سمینار آموزشی زیست بوم چک

  * مخاطبان: اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران                                                          اعضای محترم اتاق اصناف ایران                                                                                               اعضای محترم اتاق تعاون ایران                                                                        * زمان برگزاری: سه شنبه 19 اسفند 1399                                                                            * ساعت: 8:30 الی 12:30                                                                                                  * برای ثبت نام بر روی جزییات بیشتر کلیک کنید.
  جزئیات بیشتر

تازه های انتشارات