مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در راستای پوشش به نيازهای آموزشی كاركنان سيستم بانكی و موسسات مالی و اعتباری كليه شهرستان های كشور در حال حاضر علاوه بر كلان شهر تهران در هشت كلان شهر ديگر شامل: مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، اهواز، كرمان، رشت و ساری نيز با عنوان واحدهای آموزشی شهرستان فعاليت مستمر و موثر دارد. 

عملکرد مؤسسه از سال 1365 حاکی از آن است که تاکنون بیش از 13 هزار نفر از کارکنان نظام بانکی موفق به اتمام تحصیل در دوره های آموزش عالی در سطوح کاردانی (رشته اموربانکی)، کارشناسی (در رشته های مدیریت اموربانکی، حسابداری بانکی، اقتصاد، پول و بانک، ریسک و بازارهای مالی) و کارشناسی ارشد (در رشته های مدیریت علوم بانکی، حسابداری بانکی، بانکداری اسلامی، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، حقوق مالی و اقتصادی) از این مؤسسه شده اند. تعداد قابل توجهی از این فارغ التحصیلان در رده های عالی مدیریت بانک ها و مؤسسات اعتباری ایفای نقش نموده که نشان از توان و ظرفیت بالای مؤسسه در تأمین نیروی انسانی کارآمد و توانمند در نظام بانکی کشور دارد. در حال حاضر حدود 400 نفر از کارکنان نظام بانکی کشور در دوره های در سطح کارشناسی ارشد مؤسسه در رشته های مدیریت امور بانکی، حسابداری بانکی، بانکداری اسلامی مشغول به تحصیل می باشند.

شاخص زیر پرتال بلند مدت

تست زیر پرتال بلند مدت