از فعالیت های آموزشی مؤسسه در سطح عالی، دوره آموزش دروس تخصصی رشته بانکداری (شامل 35 واحد درسی) ویژه دارندگان مدارك تحصيلي غيرمرتبط نظام بانكي است. این دوره از مهر ماه سال 1375 توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار گردیده و تاکنون بیش از 2200 نفر از کارکنان نظام بانکی کشور موفق به گذراندن این دوره شده اند. از سال 1391 این دوره به صورت آموزش الکترونیکی برگزار می شود.