نام و نام خانوادگي: محمد اميدي نژاد

  آخرين مدرك تحصيلي: دکتری

  رشته تحصيلي: علوم اقتصادي(اقتصاد مالی)

محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی

شماره تماس: 22881644 - 27892469

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
   
  نام و نام خانوادگي: رضا حبيبي

  آخرين مدرك تحصيلي: دکتری

  رشته تحصيلي:  آمار رياضي

محل اخذ مدرك: دانشگاه شيراز

شماره تماس: 22881702 - 27892178

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
 
  نام و نام خانوادگي: ايمان عابديني صنوبري

  آخرين مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد(دانشجوی دکتری)

  رشته تحصيلي: مهندسي سيستم هاي اقتصادي-اجتماعي

محل اخذ مدرك: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

شماره تماس: 22857858

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
   

  نام و نام خانوادگي: حسن كوهي

  آخرين مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد(دانشجوی دکتری)

  رشته تحصيلي: مهندسي سيستم هاي اقتصادي-اجتماعي

محل اخذ مدرك: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

شماره تماس: 27892435

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
   
  نام و نام خانوادگي: سياوش گلزاريان پور

  آخرين مدرك تحصيلي: دكتري

  رشته تحصيلي: اقتصاد بين الملل و پول

محل اخذ مدرك: دانشگاه شهيد بهشتي

شماره تماس: 27892108

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
   
  نام و نام خانوادگي: حسن گلمرادي آدينه وند

  آخرين مدرك تحصيلي: دكتري

  رشته تحصيلي: اقتصاد نظري

محل اخذ مدرك: دانشگاه شهيد بهشتي

شماره تماس: 27892428

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
   
 نام و نام خانوادگي: اسماعیل میرزایی

 آخرين مدرك تحصيلي: دكتري

 رشته تحصيلي: علوم اقتصادی(اقتصاد مالی) 

محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی

 

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
   
 نام و نام خانوادگي: مریم ابراهیمی

 آخرين مدرك تحصيلي: دكتری

 رشته تحصيلی: علوم اقتصادی(اقتصادسنجی)

محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم تحقیقات)

 شماره تماس: 27892435

آدرس پست الكترونيك:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید