همزمان با برگزاری بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

گزارش عملکرد بانک های کشور در سال 1396 را منتشر نمود.

 

نام بانک
انصار صادرات ایران
ایران زمین صنعت و معدن
آینده قرض الحسنه رسالت
پارسیان قرض الحسنه مهر ایران
پست بانک کارآفرین
تجارت کشاورزی
توسعه تعاون گردشگری
حکمت ایرانیان مسکن
خاورمیانه ملت
دی ملی
رفاه کارگران اقتصاد نوین
سپه سامان
سرمایه توسعه صادرات
سینا