تاریخ برگزاری: دهم و یازدهم شهریورماه 1397

چالش های حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور 

نویسنده/نویسندگان

عنوان مقاله

دریافت فایل مقاله

محمدعلی دهقان دهنوی

یکتا پاک نیت

چارچوب مناسب حاکمیت شرکتی در بانک های توسعه ای ایران

وهاب قلیچ

بررسی عملیات سپرده‌پذیری نظام بانکداری بدون ربای ایران از جنبه قواعد

حاکمیت شرکتی

پدرام پاک روان

شمس آباد

شرکت‌ها و نظام بانکی کشور و چالش حاکمیت شرکتی:

مقایسه تطبیقی مدل‌های موجود و بررسی چالش ها و انتظارت

رضا محسنی

فهیمه شیرزاد

تاثیر معیارهای سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری: در ایران​
 علی پارسا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و تحریم بر جذب سپرده‌های بانکی در ایران

ماندانا طاهری

یاسین امینی

نقش حاکمیت شرکتی در مدیریت ذی‌نفعان در شبکه بانکی ایران
 کامیار قاضی خوانساری

شناسایی عوامل موثر بر ضرورت اصلاح قوانین پولی و بانکی در راستای استقرار

حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

بهمن اشرفی جو حاکمیت شرکتی و ارزیابی عوامل اثرگذار استفاده از فناوری بلاک چین بر آن

آرش اصفهانی زاده

بررسی تاثیر حاکمیتی شرکتی بر تجهیز منابع در شعب بانک

ایران زمین در شهر تهران 

 حسین حشمتی مولایی

مسئله شفافیت در استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور

(رهیافت: بررسی پیمایشی اصل 12 سند کمیته بال درایران) 

مرضیه نوراحمدی

علی مهدوی پارسا

بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در بانک های ایران با توجه به

وضعیت اسناد بالادستی و هیات مدیره بانک ها 

علی کتابچی

مهدی معدنچی زاج 

بررسی نقش استقرار حاکمیت شرکتی بر تحقق مدیریت بهینه منابع و مصارف در

نظام بانکداری اسلامی 

محمد گویا 

تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های سهامداران بر

عملکرد بانک های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 

محمدعلی رضائی

حشمت اله نظری

تأثیرحاکمیت شرکتی بر خلق ارزش بانک ‏ها

(مورد مطالعه: بانک‏ ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران) 

کریم پناهی

سید احمد فخرالدین مبارکی

آرش کتابفروش بدری 

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تسهیلات اعطایی نظام بانکی در ایران 

 کامران ندری

لیلا محرابی

اصول حاکمیت شرکتی در نهادهای ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی 

 ایوب یزدانی انرجان

غزاله لطیفی

شناسایی عوامل موثر بر عدم استقرار بهینه حاکمیت شرکتی و ارائه مدلی برای

استقرار آن در نظام بانکی کشور 

 میر مرتضی موسوی

قدرت قادری

تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ساختار مالکیت و مدیریت

مصارف بانک ها 

فاطمه رضازاده کارسالاری

اویس محرم اوغلی

محمد علی دهقان دهنوی 

رابطه بین ریسک اعتباری و حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی ایران   
ابراهیم آذرکمند  مقایسه مدل‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای توسعه یافته 
 حسین جدی آتشگاه تبیین استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی با تاکید بر بانکداری اسلامی 
سیدصادق مسرور  بانکداری اسلامی و بررسی استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور 

مهرزاد علیجانی

علی نجفی مقدم

فاطمه صحرایی

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی درگرایش سهامداران بانک های پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران

سلمان عباسی راد ارزیابی ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی (مورد مطالعه : بانک ملی)

رسول خوانساری

مستوره رضوانی

مدیریت منابع و مصارف در نظام بانکی با رویکرد اختیارات طبیعی