همزمان با برگزاری سی امین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

گزارش عملکرد بانک های کشور در سال 1397(حسابرسی شده) را منتشر نمود.

 

نام بانک
اقتصاد نوین صادرات ایران
پاسارگاد قرض الحسنه مهر ایران 
تجارت مسکن
ملت گردشگری
خاورمیانه سامان
سینا ملی
کارآفرین پارسیان
کشاورزی صنعت و معدن
توسعه صادرات توسعه تعاون
سپه رفاه کارگران
قرض الحسنه رسالت  بانک سرمایه