۲۲۸۸۱۶۴۰-۴۱

موضوع :تاثير بحران هاي مالي بر بانكداري اسلامي

دكتر حسين قضاوي

دریافت فایل


موضوع :سود بانكي در بانكداري بدون ربا و نظام پول اعتباري

دكتر طهماسب مظاهري

دریافت فایل


موضوع :سياست هاي مالي و بحران هاي اقتصادي

دكتر موسي غني نژاد

دریافت فایل


موضوع :اثرات بحران­هاي مالي و اقتصادي بر ريسك­هاي مختلف بانكي

دكتر حميد برهانی

دریافت فایل


موضوع :چالش­هاي مديريت ريسك در تقابل با بازارهاي بي­ ثبات(مطالعه موردي بحران مالي اخير)

دكتر حسنعلي قنبري

دریافت فایل


موضوع : بررسي نقش بحران­هاي مالي بر شاخص­هاي كليدي بانك­ ها

دكتر پيمان نوري

دریافت فایل


موضوع :خصوصي­ سازي و رهنمودهايي براي بهبود كاركرد آن در ايران با رويكردي بر سياست­ هاي كلي

اصل 44 قانون اساسي

دكتر محمود افضلی

دریافت فایل


موضوع :بانكداري مشاركت در سود و زيان روش برون رفت از بحران مالي

محمودرضا خاوری

دریافت فایل


موضوع :اثر متقابل سياست­هاي پولي و بحران­هاي اقتصادي

دكتر سيد محمد طبيبيان

دریافت فایل


موضوع :بانكداري اسلامي ، ثبات بيشتر و كارايي بهتر

حجت الاسلام دكترسيدعباس موسويان

دریافت فایل


موضوع : نقش سياست­هاي پولي در مصون­ سازي صادرات كشور از بحران مالي و اقتصادي

دكتر كورش پرويزيان

دریافت فایل


موضوع :مباني نظري و بررسي طرح­هاي ساختاري و پولي برون رفت از بحران­هاي مالي

دکتر رحیم دلالی اصفهانی

دریافت فایل


موضوع :تعامل بين سياست­هاي پولي و نرخ ارز تحت شرايط بحران مالي و هدف كنترل قيمت­ ها

 دکتر سيد کميل طيبي

دریافت فایل


موضوع :بي ثباتي بازارهاي مالي و جايگاه بانك مركزي در مقابله با بحران­ هاي مالي

 دکتر مجیدرضا داوری

دریافت فایل


موضوع :بحران هاي مالي بين المللي و تقاضاي پول در اقتصاد ايران

 دکتر حسين کريمي هسنيجه

دریافت فایل


موضوع :رتبه ­بندي اعتبار مشتريان حقوقي بانك ملت براساس روش آلتمن

علي اصغر بي نظير

دریافت فایل