جلسه شورای تحصیلات تکمیلی آقای مهدی رضائی دانشجوی دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک(در سطح دکتری) روز یکشنبه مورخ 1402/09/19 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.  

 

عنوان پروژه تحقیقاتی: " مطالعه مؤلفه های تاثیر گذار بر کیفیت خدمات بانکداری اختصاصی و افزایش وفاداری مشتریان (مورد مطالعه : بانک شهر) "

استاد راهنما اول : آقای دکتر علیرضا بحیرائی