جلسه شورای تحصیلات تکمیلی آقای یاور عسکری دانشجوی دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک(در سطح دکتری) روز یکشنبه مورخ 1402/09/05 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.  

 

عنوان پروژه تحقیقاتی: " طراحی و تبیین مدل زنجیره ارزش خدمات بانکی (مورد مطالعه : بانک مسکن) "

استاد راهنما اول : آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد

استاد راهنما دوم:آقای دکتر رضا حبیبی