جلسه شورای تحصیلات تکمیلی آقای یاور عسکری دانشجوی دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک(در سطح دکتری) روز یکشنبه مورخ 1402/09/05 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.  

 

عنوان پروژه تحقیقاتی: " طراحی و تبیین مدل زنجیره ارزش خدمات بانکی (مورد مطالعه : بانک مسکن) "

استاد راهنما اول : آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد

استاد راهنما دوم:آقای دکتر رضا حبیبی

جلسه دفاع نهایی از پروژه تحقیقاتی دوره مهارت شغلی در سطح دکتری مدیریت عالی بانک آقای انوشیروان محرابی روز یکشنبه مورخ 1402/06/20 رأس ساعت -/8 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" تأثیر فرهنگ ملی بر نگرش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در صنعت بانکداری ایران "

استاد راهنما اول: آقای دکتر حسن رنگریز

استاد راهنما دوم: آقای مهندس حسن کوهی

استاد داور: خانم دکتر سارا فخریان

جلسه دفاع نهایی از پروژه تحقیقاتی دوره مهارت شغلی در سطح دکتری مدیریت عالی بانک آقای محمد پورغلامعلی روز یکشنبه مورخ 1402/04/25 رأس ساعت -/8 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" سرمایه های فکری و ریسک پذیری بانک ها "

استاد راهنما اول: آقای دکتر احمد پویان فر

استاد راهنما دوم: آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور

استاد داور: آقای دکتر کامران ندری

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد  خانم فتانه مهرمنش دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی روز یکشنبه مورخ 1402/06/19 رأس ساعت -/8 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر نقدینگی بانک­ها در ایران "

استاد راهنما: خانم دکتر مریم ابراهیمی

استاد مشاور:آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور

استاد داور: آقای دکتر اکبر کیمجانی

جلسه دفاع نهایی از پروژه تحقیقاتی دوره مهارت شغلی در سطح دکتری مدیریت عالی بانک آقای میلاد صارم صفاری روز چهارشنبه مورخ 1402/04/21 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

اثرات ظهور فناوری مالی بر سود آوری بانک های دولتی و خصوصی ایران "

استاد راهنما اول:خانم دکتر مریم ابراهیمی

استاد راهنما دوم: آقای دکتر منصور ملکی

استاد داور: آقای دکتر عباس معمار نژاد