بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا کلیه کلاس های دوره های بلندمدت (حضوری ) در روز یکشنبه  مورخ 1401/11/02به صورت غیرحضوری برگزار می شود

قابل توجه دانشجويان گرامي:

سامانه گلستان براي انجام ارزشيابي اساتيد از روز شنبه 24 دي ماه تا پايان روز جمعه 7 بهمن ماه فعال است.  براي انجام ارزشيابي اساتيد از مسير ارزشيابي/استاد/ارزشيابي اقدام فرماييد.

(مشاركت در ارزشيابي الزامي است و در صورت عدم انجام ارزشيابي قادر به دريافت كارت آزمون و شركت در امتحانات پايان نيمسال نخواهيد بود)

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاسهای درس روشهای تحلیل کمی و کیفی در تصمیم گیری (ساعت 18-16 و 20-18 )در مورخ 14 دی 1401 برگزار نخواهد شد.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاسهای درس رهبری و مدیریت سازمانی (ساعت 18-16 و 20-18 )در مورخ 20دی 1401 برگزار نخواهد شد.

بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا کلیه کلاس های دوره های بلندمدت (حضوری ) در روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1401/10/13 و 1401/10/14 به صورت غیرحضوری برگزار می شود