جلسه دفاع نهایی از پروژه تحقیقاتی دوره مهارت شغلی در سطح دکتری مدیریت عالی بانک آقای محمد پورغلامعلی روز دوشنبه  مورخ 1402/04/19 رأس ساعت -/8 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" سرمایه های فکری و ریسک پذیری بانک ها "

استاد راهنما اول: آقای دکتر احمد پویان فر

استاد راهنما دوم: آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور

استاد داور: آقای دکتر کامران ندری