به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند کلاسهای حضوری دوره های امور آموزش بلندمدت در مورخ 2 و 3 خرداد 1402 به دلیل برگزاری پنجاه­ ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا، برگزار نخواهد شد.