به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس درس بانکداری سرمایه گذاری آقای دکتر پویان فر در مورخ 19 فروردین 1402 برگزار نخواهد شد