به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس درس بانکداری سرمایه گذاری در مورخ 14 اسفند 1401 برگزار نخواهد شد