قابل توجه دانشجويان گرامي:

سامانه گلستان براي انجام ارزشيابي اساتيد از روز شنبه 24 دي ماه تا پايان روز جمعه 7 بهمن ماه فعال است.  براي انجام ارزشيابي اساتيد از مسير ارزشيابي/استاد/ارزشيابي اقدام فرماييد.

(مشاركت در ارزشيابي الزامي است و در صورت عدم انجام ارزشيابي قادر به دريافت كارت آزمون و شركت در امتحانات پايان نيمسال نخواهيد بود)