به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاسهای درس رهبری و مدیریت سازمانی (ساعت 18-16 و 20-18 )در مورخ 20دی 1401 برگزار نخواهد شد.