با سلام، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس درس مباحث نوین در بانکداری بین الملل روز یکشنبه مورخ 1401/09/13 (ساعت 18-16 و 20-18 )تشکیل نمی شود.