به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در صورت تمایل به ادامه تحصیل به شیوه آموزشی، درخواست خود را از طریق مسیر ذیل در سامانه گلستان  ارسال نمایید:

  • پیسخوان خدمت
  • درخواست بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشجو
  • درخواست جدید
  • نوع درخواست (درخواست تکمیل فرم شیوه آموزش محور)
  • انتخاب گزینه ایجاد و بازگشت به بخش درخواست بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشجو
  • انتخاب دکمه ارسال مدارک
  • دانلود فرم آموزش محوز از قسمت " دریافت فرم های مورد نیاز" ، تکمیل و اسکن فرم
  • انتخاب دکمه ارسال برای بارگذاری فایل آموزش محور
  • انتخاب دکمه اعمال تغییرات
  • انتخاب دکمه ارسال و تایید