جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد خانم پرنده نیری دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز چهارشنبه مورخ 01/08/1398 رأس ساعت 10:30 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " بررسی ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و انواع ریسک­های بانکی: شواهدی از بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " استاد راهنما: آقای دکتر حسن گلمرادی استاد مشاور: آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور استاد داور: آقای دکتر مرتضی اکبری