جلسه شورای راهبردی

سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

در تاریخ 1401/9/7 به صورت حضوری برگزار گردید.

 جلسه شورای راهبردی سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری با عنوان "مسئولیت­ های حقوقی رؤسای شعب" با حضور مدیران مؤسسه آموزش عالی بانکداری و نمایندگان 26 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی کشور، در تاریخ 1401/9/7 به صورت حضوری برگزار گردید و تصمیمات لازم برای بهبود روند اجرائی گردهمایی اتخاذ گردید. خاطر نشان می‌­سازد سیزدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری، در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد گردید.