به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دوره­ های بلندمدت می ­رساند، از این پس کلیه اطلاعیه ­های مرتبط با تشکیل یا عدم تشکیل کلاس درس دانشجویان دوره­ های حضوری، آخرین مصوبات شورای آموزشی و پژوهشی مربوط به دانشجویان و ...از طریق  تابلوی اعلانات آموزش عالی در صفحه اصلی سایت مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران اطلاع ­رسانی می ­شود.

لازم به تأکید است اطلاعیه­ های مربوط به تشکیل یا عدم تشکیل کلاس های غیرحضوری همانند گذشته از طریق سامانه آموزش مجازی اطلاع رسانی می شود.