با ياری خداوند متعال، 

هفدهمین شماره فصل‌نامه مطالعات مالی و بانكداری اسلامی (پاییز و زمستان 1400) با چاپ 6 مقاله منتشر شد.

برای كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مقالات می توانيد به پرتال فصل نامه به آدرس  https://jifb.ibi.ac.ir  مراجعه نماييد.