پیرو تصویب و ابلاغ "قانون اصلاح قانون صدور چک" بانک مرکزی اقدام به طراحی و توسعه سامانه صیاد (پیچک) نموده، که موجبات تغییر در سایر سامانه ‌های زیست بوم چک را فراهم نموده است؛ سامانه‌هایی که با عنوان پیچک، صیاد۲، چکاوک ۴ و همچنین چک دیجیتال ایجاد شده و مفهومی با عنوان « طرح تحول چک » را به وجود آورده است. بر این اساس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران، اقدام به برگزاری دوره اول سمینار آموزشی"زیست بوم چک" با هدف آموزش و ایجاد درک و ارتقای دانش شبکه بانکی پیرامون قوانین و مقررات جدید چک، تحولات سیستمی ایجاد شده و نحوه بهره برداری از آنها نموده است.

   دوره اول :


اولین دوره سمینار آموزشی "زیست بوم چک "، در ساعت 8:30 مورخ 6 اسفندماه 1399 به صورت آنلاین و با حضور جمع کثیری از کارکنان شعب بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی برگزار شد.

 

 

   دوره دوم :

 

پیرو دوره اول سمینار آموزشی "زیست بوم چک "، دوره دوم نیز در ساعت 8:30 مورخ 13 اسفندماه 1399 به صورت آنلاین با حضور جمع کثیری از کارکنان شعب بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی برگزار شد.

 

 

   دوره سوم :

 

پیرو دوره دوم سمینار آموزشی "زیست بوم چک "، دوره سوم نیز در ساعت 8:30 مورخ 17 اسفندماه 1399 به صورت آنلاین با حضور جمع کثیری از کارکنان شعب بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی برگزار شد.

 

   دوره چهارم :

 

پیرو دوره سوم سمینار آموزشی "زیست بوم چک "، دوره چهارم نیز در ساعت 8:30 مورخ 20 اسفندماه 1399 به صورت آنلاین با حضور جمع کثیری از کارکنان شعب بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی برگزار شد.

 

   دوره پنجم :

 

پیرو دوره چهارم سمینار آموزشی "زیست بوم چک "، دوره پنجم نیز در ساعت 8:30 مورخ 22 فروردین ماه 1400 به صورت آنلاین با حضور جمع کثیری از کارکنان شعب بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی برگزار شد.

 

 

 دریافت فایل بروشور دوره

شماره تماس: 27892498 27892475