اولین کنفرانس حسابرسی داخلی موسسات اعتباری با عنوان «ارتباط حسابرسی داخلی با سایر واحدهای نظارتی(بازرسی ، ریسک و تطبیق)»

در ساعت 8:30 مورخ 2 اسفندماه 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید.

در این کنفرانس جمع کثیری از اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و اعضای کمیته­ های حسابرسی، ریسک و تطبیق بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی حضور داشتند.

 

 

در ابتدا جناب آقای دکتر فرشاد حیدری ریاست محترم موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ضمن خوش آمدگویی به اساتید و شرکت کنندگان در این کنفرانس به اهمیت  ارتباط حسابرسی داخلی با سایر واحدهای نظارتی پرداختند.

 

 

 

در ادامه سخنرانان بخش اول به ترتیب آقای رضا صبری با عنوان ارائه مدل نظارت یکپارچه در بانک­ ها (ارتباط حسابرسی داخلی با سایر واحدهای ریسک، بازرسی و تطبیق) و آقای منوچهر دبیریان با عنوان جایگاه کمیته ریسک در تدوین استراتژی و ساختار نظارتی به ایراد سخنرانی پرداخته و در پایان بخش اول نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید. 

 

سپس بخش دوم با سخنرانی آقای ماشاءالله بنانیاسری با عنوان اداره ­ی تطبیق قوانین و مقررات و اداره­ ی حسابرسی داخلی دو رکن از ارکان کنترل های داخلی در بانک ها و آقای امیرحسین امین آزاد با عنوان چالش­ ها و فرصت­ های پیش روی حسابرسی داخلی در بانک ­ها ادامه یافته و در انتها با جلسه پرسش و پاسخ به پایان رسید.

 

 

   دریافت فایل بروشور کنفرانس