نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

  • متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام شرکت کنندگان، درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش های حرفه ای موسسه ارسال نموده و ثبت نام کنند. (ذکر کد ملی متقاضیان الزامی است.)
  • متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت در سایت و با دریافت نام کاربری، بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

دانلود بروشور

توجه:

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

شیوه برگزاری دوره ها به صورت آنلاین می باشد.

ردیف عنوان دوره

مدت

(ساعت)

مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه (ریال) عملیات
1 مدیریت دانش 4 کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 28 و 30 فروردین
ساعت 10 الی 12
3.000.000 اتمام ثبت نام
2 نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری
(بر اساس اصلاحيه جديد بانک مرکزی)
8  کارکنان واحدهای وصول مطالبات، اعتبارات، مديريت مالی، بازرسی و حسابرسی داخلی 1 و 8 اردیبهشت 
ساعت 8:30 الی 12:30
3.600.000 اتمام ثبت نام
3 شناخت اسکناس و انواع ارزها 8 کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و صرافی‌ها 4 و 11 اردیبهشت
ساعت 8:30 الی 12:30
4.600.000 اتمام ثبت نام
4 سوییفت پیشرفته 30 کارکنان ارزی یکشنبه ها از 5 اردیبهشت الی 13 تیر
ساعت 9 الی 12
11.000.000 اتمام ثبت نام
5

معرفی سامانه اعتبارسنجی و رتبه

بندي اعتباری

16 کارکنان واحد اعتباری  20،13،6 و 27 اردیبهشت
ساعت 8:30 الی 12:30
6.000.000 اتمام ثبت نام
6

استراتژی های نوین در بانکداری با الهام از بنگاه‌های موفق بین‌المللی

8 معاونان ارشد و مدیران میانی واحدهای توسعه کسب وکار و توسعه محصول ، استراتژی و بازاریابی 19 و 20 اردیبهشت 
ساعت 8:30 الی 12:30
6.000.000 اتمام ثبت نام
7

روش های نوین بازاریابی در مدیریت بازاریابی بانکی

8 کارکنان بازاریابی و روابط عمومی 12 و 19 اردیبهشت
ساعت 8:30 الی 12:30
3.600.000 اتمام ثبت نام
8

تسهیلات اعتباری بانکی بخش کشاورزی

8 رؤسای شعب، رؤسای اعتبارات و ارزیابان 18 و 19 اردیبهشت 
ساعت 8:30 الی 12:30
3.600.000 اتمام ثبت نام
9 بانکداری سرمایه گذاری 12 کارکنان واحد سرمایه‌گذاری، رؤسای شعب بانک‌ها و نظارت بر امور شرکت‌ها  21 و 28 اردیبهشت  و 4 خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
4.800.000 اتمام ثبت نام
10 نقش بانک ها در زنجیره تأمین 16 کارکنان واحدهای ستادی، رؤسا و معاونین شعب و کارشناسان و متصدیان امور بانکی  29 اردیبهشت و 5 و 12 و 19 خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
6.000.000 اتمام ثبت نام
11 ضوابط افشاء و شفافیت در بانک ها و مؤسسات اعتباری 16 کارکنان واحدهای اعتباری و مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی   4 ،11، 18 و 25 خرداد
ساعت 14 الی 18
6.000.000 اتمام ثبت نام
12

آشنایی و پیاده سازی معماری استاندارد صنعت بانکداری و تاثیر آن در پیاده سازی پروژه های تحول دیجیتال

40  کارکنان واحد های توسعه کسب و کار، سازمان و روش ها و فناوری اطلاعات شنبه ها از 1 خرداد الی 9 مرداد
ساعت 14 الی 18
14.000.000 اتمام ثبت نام
13 کنترل های داخلی و اهمیت آن در بانک ها 20 کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 22،8،1 و 29 خرداد و  5 تیر
ساعت 8:30 الی 12:30
7.300.000 اتمام ثبت نام
14 آشنایی با مدیریت ریسک حملات سایبری 8 کارکنان فناوری اطلاعات  9 و 23 خرداد
ساعت 14 الی 18
3.600.000 اتمام ثبت نام
15 آشنایی با کاربردهای لیزینگ در بانکداری 16 کارکنان واحد بازاریابی و شعب  زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. 6.000.000 اتمام ثبت نام
16 بانکداری پایدار و سبز 4 مدیران عالی و میانی کلیه واحد های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 4 خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
3.000.000 اتمام ثبت نام
17 بازاریابی B2B با رویکرد بانکداری شرکتی 16 رؤسا و معاونین شعب، حوزه های بانکداری شرکتی  18،11،4 و 25 خرداد
ساعت 14 الی 18
6.000.000 اتمام ثبت نام
18

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها

(متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی)

34 کارکنان اعتباری 12،11،5،4، 25،19،18 و 26خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
 1 تیر ساعت8:30 الی 10:30
12.000.000 اتمام ثبت نام
19 بررسي اسناد حمل با رويكرد UCP600  16 کارکنان صف و ستاد بين الملل  19،12،5 و 26 خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
6.000.000 اتمام ثبت نام
20 روابط کارگزاری در بانکداری مدرن  12

کارکنان واحد بین الملل، روابط کارگزاری، مدیریت ریسک و‌ طرح و برنامه  

12،5 و 19 مرداد
ساعت 13 الی 17
4.800.000 اتمام ثبت نام
21 آشنایی با بلاکچین و رمزارزها 2 کارکنان فناوری اطلاعات 23 خرداد
ساعت 8:30 الی 10:30
2.500.000 اتمام ثبت نام
22

روش های نوین نظارت بر طرح های ایجادی

و توسعه ای

12 کارکنان واحد اعتباری 23 و 30 خرداد و 6 تیر
ساعت 8:30 الی 12:30
4.800.000 اتمام ثبت نام
23 بانکداری خرد 8 کارکنان واحد بازاریابی، کسب و کار، روابط عمومی، مطالعات و برنامه ریزی بانک ها 24 و 25 خرداد
ساعت 8:30 الی 12:30
3.600.000 اتمام ثبت نام
24 تفکر استراتژیک و مدیریت تحول 12 مدیران عالی و میانی کلیه واحد های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی  زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. 4.800.000 اتمام ثبت نام
25 اخلاق حرفه ای در بانک ها و مؤسسات اعتباری 8 کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری 26 خرداد و 2 تیر
8:30 الی 12:30
3.600.000 اتمام ثبت نام
26

روش های کشف عملیات و معاملات مشکوک در مبارزه با پولشویی

8 کارکنان شعب، کارکنان ادارات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 29 و 30 خرداد
ساعت 12 الی 16
3.600.000 اتمام ثبت نام
27

 تعیین اصالت سکه‌های بانکی و غیربانکی 

8 کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و صرافی‌ها 31 خرداد  و 1 تیر
ساعت 8:30 الی 12:30
4.600.000 اتمام ثبت نام