مديران شعب، نقشی بسيار مهم و اساسی در موفقيت و پيشبرد استراتژی ها و اهداف بانك دارند. سودآوری و توسعه كسب و كار بانك‌ها تا حد زيادی مرهون تلاش‌ها و زحمات مديران و كاركنان شعب آن‌ها است.

 

با عنايت به نقش مهم رؤساي شعب بانك ها در موفقيت و پيشبرد استراتژي ها و اهداف عملياتي بانك ها در نيل به اهداف نهايي سياستگذاري پولي و بانكي، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران همواره كوشش نموده است علاوه بر برنامه­ هاي آموزشي بلند مدت و آموزش­ هاي كوتاه مدت تخصصي، در راستاي اهداف و وظايف پژوهشي خود افزون بر "همايش هاي سالانه بانكداري اسلامي" و دیگر نشست های تخصصي، گردهمایی رؤساي موفق شعب بانك هاي كشور را همه ساله برگزار نماید.

در پي برگزاري موفقيت آميز سه دوره همايش رؤساي موفق شعب بانك­ هاي كشور در طي سال ­هاي 1389، 1390 و 1391، با عنايت به تقاضاي پرشور بانك­ هاي كشور، چهارمين همايش رؤساي موفق شعب شبكه بانكي كشور،