با عنايت به نقش مهم رؤساي شعب بانك ها در موفقيت و پيشبرد استراتژی ها و اهداف عملياتی بانك ها در نيل به اهداف نهايی سياست گذاری پولی و بانكی، مؤسسه عالی آموزش بانكداری ايران همواره كوشش نموده است علاوه بر برنامه­ های آموزشی بلندمدت و آموزش­ هاي كوتاه مدت تخصصی، در راستای اهداف و وظايف پژوهشی خود افزون بر "همايش های سالانه بانكداری اسلامی" و دیگر نشست های تخصصی، گردهمایی رؤسای موفق شعب بانك های كشور را همه ساله برگزار نماید.

مديران شعب، نقشی بسيار مهم و اساسی در موفقيت و پيشبرد استراتژی ها و اهداف بانك دارند. سودآوری و توسعه كسب و كار بانك‌ها تا حد زيادی مرهون تلاش‌ها و زحمات مديران و كاركنان شعب آن‌ها است.