موضوع : هماهنگي سياست‌هاي‌ پولي و مالي در آزادسازي اقتصادي

دكتر حميد برهاني

دریافت فایل


موضوع : تقويت نظام بانكي ايران و اثر آن بر آزادسازي و رشد اقتصادي كشور 

 دكتر كميل طيبي، مرتضی سامتی، یاسر عباسلو

دریافت فایل


موضوع : توسعه و تعميق بازارهاي مالي و ارائه راهكارهايي براي گسترش سهم بازارهاي مالي در ايران 

دكتر اكبر كميجاني

دریافت فایل


موضوع : رويكردي جديد در تامين مالي خوشه‌هاي صنعتي از طريق مدل‌هاي مشاركتي و صندوق سرمايه‌گذاري خطرپذير

دكتر كوروش پرويزيان، ندا آذرخش

دریافت فایل


موضوع : نوسازی نظام بانکی و توسعه بانکداری خصوصی

دكتر جلال رسول اف

دریافت فایل


موضوع : كاربردهاي مدل اعتبارسنجي، مديريت پرتفوي اعتباري و قيمت‌گذاري وام

حسن سبزواري، ایمان نوربخش، محمد امیدی نژاد 

دریافت فایل


موضوع : روش‌هاي نوين تامين مالي و مديريت نقدينگي در بانك

دكتر داود سوري، محمد وصال

دریافت فایل


موضوع : نقش نظام  بانکی در کنترل یا ایجاد تورم

دكتر موسي غني نژاد

دریافت فایل


موضوع : ريسك در صكوك و مصون‌سازي آن براساس موازين شرعي

دكتر ميرفيض فلاح شمس، مهدی رشنو

دریافت فایل


موضوع : نقش نظام بانكي در ايجاد يا كنترل تورم با تاكيد بر اثر اعتبارات و تسهيلات سيستم بانكي

دكتر محمد واعظ، عبداله قنبری

دریافت فایل


موضوع : بانکداری همراه و چالش‌ های پیش روی اجراي آن در ایران

دكتر محمود افضلي، سیروس معیری پور

دریافت فایل


موضوع : راهكارهاي عملي براي انطباق بانكداري اسلامي با ضوابط و مقررات بانكي بين‌المللي

دكتر پرويز عقيلي كرماني

دریافت فایل


موضوع : بانکداري اسلامي در رقابت با بانکداري متداول، موانع و چالش‌هاي پيش رو

دكتر داود منظور، امیرمحمد رحیمی، محسن محمدی

دریافت فایل


موضوع : بررسي فقهي و اقتصادي تعيين نرخ سود بانكي

حجت الاسلام دكتر سيدعباس موسويان

دریافت فایل


موضوع : سياست‌گذاري پولي در بانك مركزي براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام

دكتر كامران ندري، حسن کیائی

دریافت فایل


موضوع : بانكداري الكترونيك در ايران موانع، مشكلات و چالش‌ هاي پيش‌رو

دكتر پيمان نوري

دریافت فایل


موضوع : اهميت بخش خدمات مالي در ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران

دكتر علي اصغر اسفندياري، فرهاد ترحمی

دریافت فایل


موضوع : چگونگی توزیع تسهیلات بانکی در استان ها بر اساس شاخص سوئیت 

زهرا افشاری، فهیمه مرادی 

دریافت فایل


موضوع : رابطه مقداري پول در ايران و بازتاب آن در قيمت زمين و مسكن

دكتر محمود ختايي، رویا سیفی پور

دریافت فایل