فهرست اسامي اعضاي شوراي راهبردي و کمیته های علمي، اجرایی و داوران بيست و پنجمين

همايش بانکداری اسلامی

 

خداوند متعال را سپاس مي­ گذاريم كه بيست و پنجمين همايش بانكداري اسلامي، طي روزهاي 10 و 11 شهريور ماه با حضور معاون اول محترم رييس جمهور، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، رييس كل و اعضاي محترم هيأت عامل بانك مركزي، تعدادي از فقهاي عاليقدر و انديشمندان بين ­المللي بانكداري اسلامي و استقبال گرم و شكوهمند مديران عامل و اعضاي محترم هيأت مديره بانك­هاي كشور و جمعي از استادان، صاحب­نظران و پژوهشگران و كارشناسان بانكي، در محل مركز همايش­هاي بين­المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با موفقيت برگزار شد.

 دكتر سيد عبدالحميد الجنيد

 Dr.Syed Abdul Hamid Aljunid

Lessons and Experiences Towards a viable Islamic Banking System:The Experience of Malaysia

دریافت فایل

 جناب آقاي دكتر اسحاق جهانگيري
معاون اول محترم رياست جمهوري اسلامي ايران

 عنوان: نقد و بررسي سه دهه بانكداري بدون ربا در ايران و جهان

آسيب شناسي، راهكارها و برنامه ­ريزي براي آينده با رويكرد بانكداري اسلامي