فهرست اسامي اعضاي شوراهاي راهبردي، علمي و كميته داوران بيست و چهارمين همايش

  دبير علمي همايش: دكتر كورش پرويزيان

 دبير اجرايي همايش: اسماعيل ميرزايي

بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی که طی روزهای 12 و 13 شهریور 92 در محل موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار گردید، به کار خود پایان داد.

بهبود شرایط معیشت مردم هدف اصلی دولت تدبیر و امید است.

 
دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی در میزگرد پایانی بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گفت: کلیه سیاست‌ها و جهت‌گیری ها در تعیین نرخ سود، کاهش نرخ تورم است.

لزوم ارزیابی عملکرد نقادانه برای تقویت بانکداری اسلامی