گواهینامه مهارت انجام عملیات صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای


مصوبه پنجمین جلسه مورخ 24‏/02‏/1402 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و همچنین با استناد به بند(11‏-6) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه مبنی بر دارا بودن گواهی نامه‌ مهارت انجام عملیات مربوط به صندوق قرض‌الحسنه از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی به عنوان یکی از شروط عمومی و اختصاصی جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه

   مبانی بانکداری داخلی(جمعا 3 ساعت)

آشنایی کلی با بازار پول و نظام بانکی با تأکید بر بانک‌های قرض‌الحسنه

آشنایی با روش‌های تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه

   مبانی فقهی و حقوقی عملیات قرض الحسنه(جمعا 3 ساعت)

 آشنایی با مبانی و مفاهیم حقوقی و فقهی عقد قرض‌الحسنه و ملاحظات و نظریات فقهی مرتبط با آن

   قوانین و مقررات مربوطه(جمعا 9 ساعت)

آشنایی با دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای، اساس نامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای و شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای

آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر نحوه شناسایی مشتری و نقل و انتقال وجوه در صندوق‌های قرض‌الحسنه

آشنایی با احکام مربوط به قرض‌الحسنه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن

آشنایی با قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

    آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن(جمعا 3 ساعت)

آشنایی با مفاهیم پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن در صندوق های قرض الحسنه

(جمعاً 9 ساعت)

   مدیریت ریسک در صندوق های قرض الحسنه

آشنایی با مفهوم مدیریت ریسک و نحوه مدیریت ریسک

آشنایی با سازوکارهای کنترل‌ داخلی

آشنایی با انواع ریسک و نظامات کنترل داخلی در صندوق‌های  قرض‌الحسنه 

   حسابداری و حسابرسی صندوق های قرض الحسنه

آشنایی با مفاهیم و رویه‌های حسابداری (کلیات، تعاریف، ماهیت حساب ها و ...)

آشنایی با مفاهیم حسابرسی

آشنایی با صورت های مالی اساسی در صندوق‌های قرض الحسنه و نحوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی

(جمعاً 3 ساعت)

    بانکداری الکترونیک

آشنایی با کلیات مربوط به عملیات بانکداری الکترونیک

   سامانه های عملیاتی و نرم افزارهای صندوق های قرض الحسنه

آشنایی با نرم‌افزارهای مورد نیاز عملیات قرض‌الحسنه مانند نرم افزار شفق

  هزینه مجموع دوره35,000,000 ریال به ازای هر نفر به صورت خالص

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:


برنامه پنجمین دوره آموزشی

مهارت های انجام عملیات صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای (آنلاین)

روز تاریخ ساعت عنوان دروس
شنبه 1403/04/02 8 الی 11 مبانی بانکداری داخلی
یکشنبه 1403/04/03 14 الی 17 قوانین و مقررات مربوطه
شنبه 1403/04/09 8 الی 11  مبانی فقهی و حقوقی عملیات قرض‌الحسنه 
یکشنبه 1403/04/10 14 الی 17 قوانین و مقررات مربوطه
شنبه 1403/04/16 8 الی 11 آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن 
یکشنبه 1403/04/17 14 الی 17 قوانین و مقررات مربوطه 
 شنبه 1403/04/30 14 الی 17 بانکداری الکترونیک 
سامانه های عملیاتی و نرم افزاری صندوق های قرض الحسنه
دوشنبه 1403/05/01 14 الی 17 مدیریت ریسک در صندوق های قرض الحسنه 
دوشنبه 1403/05/08 14 الی 17 مدیریت ریسک در صندوق های قرض الحسنه 
سه شنبه 1403/05/16 14 الی 17 حسابداری و حسابرسی صندوق‌های قرض‌الحسنه
مجموع دروس 30 ساعت