گواهینامه مهارت انجام عملیات صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای


مصوبه پنجمین جلسه مورخ 24‏/02‏/1402 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و همچنین با استناد به بند(11‏-6) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه مبنی بر دارا بودن گواهی نامه‌ مهارت انجام عملیات مربوط به صندوق قرض‌الحسنه از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی به عنوان یکی از شروط عمومی و اختصاصی جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه

   مبانی بانکداری داخلی(جمعا 3 ساعت)

آشنایی کلی با بازار پول و نظام بانکی با تأکید بر بانک‌های قرض‌الحسنه

آشنایی با روش‌های تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه

   مبانی فقهی و حقوقی عملیات قرض الحسنه(جمعا 3 ساعت)

 آشنایی با مبانی و مفاهیم حقوقی و فقهی عقد قرض‌الحسنه و ملاحظات و نظریات فقهی مرتبط با آن

   قوانین و مقررات مربوطه(جمعا 9 ساعت)

آشنایی با دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای، اساس نامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای و شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای

آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر نحوه شناسایی مشتری و نقل و انتقال وجوه در صندوق‌های قرض‌الحسنه

آشنایی با احکام مربوط به قرض‌الحسنه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن

آشنایی با قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

    آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن(جمعا 3 ساعت)

آشنایی با مفاهیم پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن در صندوق های قرض الحسنه

(جمعاً 9 ساعت)

   مدیریت ریسک در صندوق های قرض الحسنه

آشنایی با مفهوم مدیریت ریسک و نحوه مدیریت ریسک

آشنایی با سازوکارهای کنترل‌ داخلی

آشنایی با انواع ریسک و نظامات کنترل داخلی در صندوق‌های  قرض‌الحسنه 

   حسابداری و حسابرسی صندوق های قرض الحسنه

آشنایی با مفاهیم و رویه‌های حسابداری (کلیات، تعاریف، ماهیت حساب ها و ...)

آشنایی با مفاهیم حسابرسی

آشنایی با صورت های مالی اساسی در صندوق‌های قرض الحسنه و نحوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی

(جمعاً 3 ساعت)

    بانکداری الکترونیک

آشنایی با کلیات مربوط به عملیات بانکداری الکترونیک

   سامانه های عملیاتی و نرم افزارهای صندوق های قرض الحسنه

آشنایی با نرم‌افزارهای مورد نیاز عملیات قرض‌الحسنه مانند نرم افزار شفق

  هزینه مجموع دوره35,000,000 ریال به ازای هر نفر به صورت خالص

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:


برنامه پنجمین دوره آموزشی

مهارت های انجام عملیات صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای (آنلاین)

روز تاریخ ساعت عنوان دروس
شنبه 1403/04/02 8 الی 11 مبانی بانکداری داخلی
یکشنبه 1403/04/03 14 الی 17 قوانین و مقررات مربوطه
شنبه 1403/04/09 8 الی 11  مبانی فقهی و حقوقی عملیات قرض‌الحسنه 
یکشنبه 1403/04/10 14 الی 17 قوانین و مقررات مربوطه
شنبه 1403/04/16 8 الی 11 آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن 
یکشنبه 1403/04/17 14 الی 17 قوانین و مقررات مربوطه 
 شنبه 1403/04/30 14 الی 17 بانکداری الکترونیک 
سامانه های عملیاتی و نرم افزاری صندوق های قرض الحسنه
دوشنبه 1403/05/01 14 الی 17 مدیریت ریسک در صندوق های قرض الحسنه 
دوشنبه 1403/05/08 14 الی 17 مدیریت ریسک در صندوق های قرض الحسنه 
سه شنبه 1403/05/16 14 الی 17 حسابداری و حسابرسی صندوق‌های قرض‌الحسنه
مجموع دروس 30 ساعت 

گواهی نامه حاکمیتی تطبیق

اهداف دوره:

 آشنایی با اصول و مبانی تطبیق و کاربرد آن در اموربانکی

سرفصل مطالب:

1- تقسیم بندی قوانین و مقررات

   تقسیم بندی و مقررات از منظر بانکی

   تقسیم بندی و مقررات از منظر زمان اعتبار

   تقسیم بندی و مقررات از منظر عمومیت آن ها

   تقسیم بندی و مقررات از منظر موضوع و تمرکز آن ها

2- تطبیق

   تعریف تطبیق

   اهمیت تطبیق

   مدل های تطبیق در موسسات مالی

   نقش واحد تطبیق

   وظایف کلیدی مسئول تطبیق

3- ویژگی های یک واحد تطبیق مطلوب و مناسب

   ترتیبات داخلی واحد تطبیق

   رابطه واحد تطبیق با دیگر بخش های شرکت

   رابطه واحد تطبیق با اشخاص ثالث

4- ویژگی های یک نظام تطبیق ضعیف

5- ویژگی های یک مسئول تطبیق خوب

6- رویکرد تطبیق مبتنی بر ریسک

7- سازمان تیم تطبیق

8- استانداردهای بین المللی مربوط به تطبیق

9- تطبیق و کارکرد آن در بانک ها (سند کمیته بال)

10- چالش های تطبیق

  مخاطبان دوره:

  کارکنان ریسک حسابرسی و تطبیق

مدت دوره: 32 ساعت

شروع کلاس ها:

تاریخ دقیق شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.

  هزینه دوره:

 23/000/000 ریال به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام گردد. 

  گواهی نامه حاکمیتی تربیت مدرس مبانی فقهی بانکداری اسلامی

(ویژه مدرسین بانکداری اسلامی)

عناوین دروس (جمعاً 112 ساعت):

الگوهای بانکداری اسلامی (8 ساعت) بسته اول

عقود بانکی (مباحث فقی- شرعی) (32 ساعت) بسته اول

نظارت بانکی (کمیته فقهی- تجربه کشورهای اسلامی) (8 ساعت) بسته سوم

بانکداری بین الملل اسلامی (16 ساعت) بسته سوم

اوراق بهادارسازی (توسعه ابزارهای تأمین مالی اسلامی) (16 ساعت) بسته دوم

سیاست پولی و مدیریت نقدینگی (16 ساعت) بسته دوم

جریمه تأخیر و وجه التزام (8 ساعت) بسته دوم

شیوه تدریس (8 ساعت) بسته سوم

 حائزین شرکت در دوره:

 سابقه کار: بین 10 تا 20 سال

 مدرک تحصیلی: کارشناسی و بالاتر

 معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

مدت دوره : 40 ساعت (بسته اول)

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

طی ایام هفته از ساعت 14:30 الی 18:30

تاریخ برگزاری دوره پس از ثبت نام و تکمیل حدنصاب شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.

 هزینه دوره:

 به ازای هر نفر (بسته اول) 35,000,000 ریال به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب به مؤسسه اعلام گردد.

  گواهی نامه مدیریت ریسک موسسات اعتباری

عناوین دروس (جمعاً 63 ساعت):

ردیف

نام درس

مدت دوره (ساعت)

1

مدیریت ریسک اعتباری

9

2

مدیریت ریسک بازار

6

3

کنترل های داخلی

3

4

آزمون بحران و تحلیل سناریو

6

5

مدیریت ریسک سازمانی(ERM)

9

6

مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

6

7

برنامه تداوم کسب و کار

3

8

جمع آوری اطلاعات، گزارش دهی و افشای ریسک

3

9

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

6

10 تطبیق در عرصه بین المللی 3
11 حاکمیت شرکتی، ریسک و تطبیق 9

جمع

63 ساعت

حائزین شرکت در دوره:

 حداقل 4 سال سابقه کار در بانک

 مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

 معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

مدت دوره: 63 ساعت

شروع کلاس ها: 

  هزینه دوره:

 94/000/000 ریال به ازای هر نفر به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

  گواهی نامه بانکداری عمومی

(ویژه کارکنان بدو خدمت بانک ها و متقاضیان استخدام در سیستم بانکی)

عناوین دروس (جمعاً 140 ساعت):

بانکداری داخلی 1 (24 ساعت)

بانکداری داخلی 2 (24 ساعت)

حسابداری بانکی (24 ساعت)

حقوق بانکی مقدماتی (16 ساعت)

اصول دریافت و پرداخت (8 ساعت)

مبارزه با پولشویی (8 ساعت)

مشتری مداری (8 ساعت)

اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی (8 ساعت)

نحوه محاسبه سود و تسهیلات توسط اکسل (8 ساعت)

آشنایی با امور ارزی (8 ساعت)

آَشنایی با نظام های پرداخت (4 ساعت)

 حائزین شرکت در دوره:

 مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

مدت دوره : 140 ساعت

زمان تشکیل کلاس ها:

یکشنبه ها و سه شنبه ها

1 آبان الی 2 اسفند 1401

ساعت 14 الی 18

 هزینه دوره:

 به ازای هر نفر 50,000,000 ریال به صورت خالص