دو کتاب 

«مجموعه سخنرانی­ ها و مقالات سی و دومین همایش بانکداری اسلامی»

و «حاکمیت شرکتی، یک راهنمای عملی برای حسابرسان، مدیران، سرمایه ­گذاران و حسابداران»

در انتشارات «موسسه عالی آموزش بانکداری ایران» منتشر شد.


5 کتاب ذیل در انتشارات «موسسه عالی آموزش بانکداری ایران» تجدید چاپ شد:

سازمان و مدیریت، از تئوری تا عمل

چاپ شانزدهم

حسابداری بانکی

چاپ دوم

اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد اول)

چاپ سوم

عملیات بانکی داخلی 2

چاپ بیست و سوم

اصول ثبت اسناد حسابداری ارزی در عملیات ارزی بانک

چاپ دوم