مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شرایط پذیرش دانشجو در دوره دارندگان مدارک تحصیلی غیرمرتبط سیستم بانکی

در نيمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

1- شیوه پذیرش دانشجو در دوره:

دوره دارندگان مدارک تحصیلی غیرمرتبط با دو شیوه اختصاصی و عمومی قابل برگزاری است که در ادامه هر شیوه تشریح می­ گردد:

شیوه اختصاصی:

در این شیوه کلیه داوطلبان دوره از بانک/ مؤسسه/ شرکت­ های وابسته متقاضی بوده و نظرات آن بانک/ مؤسسه/ شرکت­ های وابسته، برای برگزاری دوره لحاظ می­ شود.

بانک/مؤسسه/ شرکت ­های وابسته متقاضی برگزاری دوره به این شیوه می­ بایست فهرست اسامی مدنظر را حداکثر تا پایان روز چهارشنبه 1401/4/18 به مؤسسه  اعلام نماید.

شایان ذکر است حداقل تعداد داوطلب برای برگزاری دوره 25 نفر بوده و دوره بر اساس تفاهم نامه مشترک بین سازمان متقاضی و مؤسسه برگزار خواهد شد.

شیوه عمومی:

الف: معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت

در این شیوه، داوطلب از طرف سازمان محل خدمت معرفی شده و دوره با حضور متقاضیان معرفی شده برگزار می­ شود و شرکت ­کنندگان در دوره تابع شرایط و ضوابط مؤسسه در برگزاری دوره خواهند بود. عملکرد آموزشی شرکت کنندگان در دوره به اطلاع سازمان محل خدمت داوطلب خواهد رسید و هزینه های مربوط نیز از طریق سازمان محل خدمت اخذ خواهد شد.

متقاضیان این شیوه می­ بایست به بخش آموزش سازمان محل خدمت مراجعه نموده و فرایند ثبت نام خود را پیگیری نمایند. شایان ذکر است سازمان متقاضی حداکثر تا پایان روز شنبه 1401/4/18 می­ بایست فهرست اسامی داوطلبان مدنظر را به مؤسسه اعلام نماید. لازم است اين دسته از داوطلبان از تاريخ 1401/4/18 تا 1401/5/15 براي انجام ثبت نام و ارسال مدارك به آدرس هاي اعلام شده در ذيل اين اطلاعيه مراجعه نمايند.

ب: شرکت در دوره با هزینه شخصی

در این شیوه داوطلبان حایز شرکت در دوره می­ توانند به صورت انفرادی و با هزینه های شخصی در دوره شرکت نمایند.

2- نحوه ثبت نام

2-1- ثبت نام داوطلبانی که توسط سازمان محل خدمت برای شرکت در دوره معرفی می­ شوند در دو مرحله و به شرح ذیل انجام می ­شود:

   1-در مرحله اول داوطلبان بایستی در مهلت مقرر به اداره آموزش بانک/ مؤسسه/ سازمان محل خدمت خود مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه و اعلام کدملی اقدام کنند.

   2-در مرحله دوم داوطلبان می­ بایست برای انجام مراحل بعدی ثبت نام به وب سایت مؤسسه و یا سامانه ثبت نام و اعلام نتایج مؤسسه مراجعه نمایند. بدیهی است ثبت نام قطعی داوطلبان منوط به انجام این مرحله و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی خواهد بود.

2-2- ثبت نام انفرادی:

داوطلبانی که متقاضی شرکت در دوره به صورت انفرادی و با هزینه­ های شخصی هستند، می­ بایست مراحل ثبت نام را شخصاً از طریق وب سایت مؤسسه و یا سامانه ثبت نام و اعلام نتایج مؤسسه به انجام رسانند.

توجه1: کلیه داوطلبان می­ بایست برای ثبت نام از تاریخ شنبه 1401/4/18 تا دوشنبه 1401/5/15 به وب سایت مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به آدرس www.ibi.ac.ir بخش پذیرش دانشجو و یا سامانه ثبت نام و اعلام نتایج مؤسسه به آدرس http://azmoon.ibi.ac.ir مراجعه و اقدام به ثبت اطلاعات و بارگذاری تصویر مدارک مورد نیاز نمایند.

توجه 2: دوره به شیوه غیرحضوری و آنلاین برگزار می­ شود.

 

علاقه­ مندان شرکت­ در این دوره می­ توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ­های تماس


 27892422، 27892424، 27892468 و 22881706 تماس حاصل فرمایند.