به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در دوره در سطح کارشناسی ارشد مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در سال تحصیلی 1400-1399 می رساند:

1- فرصت ثبت نام در دوره در سطح کارشناسی ارشد تا پایان روز شنبه مورخ 1399/6/22 تمدید شد.

2-داوطلبانی که بر اساس فرصت تمدید شده به صورت انفرادی از تاریخ 1399/6/11 تا 1399/6/22 ثبت نام می نمایند، می ­بایست با ورود به سامانه ثبت نام از طریق  لینک ثبت نام در دوره در سطح کارشناسی ارشد انفرادی 1400-1399 نسبت انجام فرایند ثبت نام و واریز شهریه ثابت دوره در سطح کارشناسی ارشد اقدام و با دریافت کد رهگیری فرایند ثبت نام در دوره را تکمیل نمایند. لازم به تاکید است در صورت عدم واریز مبلغ شهریه ثابت، فرایند ثبت نام داوطلب ناتمام خواهد بود و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران هیچگونه حقی در این خصوص برای داوطلب متصور نیست. 

3-آن دسته از داوطلبانی که قبلا به صورت انفرادی تا پایان مردادماه  ثبت نام نموده ­اند، ملزم هستند با ورود به حساب کاربری خود از طریق لینک پرداخت شهریه دوره در سطح کارشناسی ارشد انفرادی در سامانه ثبت نام حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 1399/6/22 نسبت به واریز شهریه ثابت دوره در سطح کارشناسی ارشد اقدام نمایند. بدیهی است عدم واریز مبلغ شهریه ثابت در موعد مقرر به منزله انصراف داوطلب از شرکت در دوره محسوب می شود و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران هیچگونه حقی در این خصوص برای داوطلب متصور نخواهد بود. 

4- کلیه داوطلبان محترم می بایست شرایط و ضوابط شرکت در دوره در سطح کارشناسی ارشد را که از طریق سایت موسسه (قسمت پذیرش دانشجو) قبلا اطلاع رسانی شده است را به دقت مطالعه نموده و در صورتیکه حایز شرایط مندرج در فراخوان شرکت در دوره هستند، نسبت به ثبت نام و پرداخت شهریه اقدام نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم توجه به ضوابط مذکور متوجه داوطلب خواهد بود و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

 

ورود به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج آزمون موسسه عالی آموزش بانکداری ایران