باسمه تعالی

دومین کنفرانس حسابرسی داخلی موسسات اعتباری

حسابرسی داخلی واحد مالی و نظم بازار

 سخنرانان و عناوین سخنرانی:

مخاطبین:

اعضای هیات مدیره، اعضای کمیته حسابرسی و کمیته ریسک،

مدیران و کارشناسان اداره حسابرسی داخلی و مالی،

کلیه علاقه مندان به حوزه های امور مالی و حسابرسی بانک ها،

اعضای جامعه حسابداران رسمی

ثبت نام:

حداقل تعداد شرکت کننده از هر بانک: 5 نفر

هزینه ثبت نام به ازای هر نفر: 10/000/000 ریال

40% تخفیف ثبت نام برای نفرات پنجم به بعد

(هزینه به صورت خالص می باشد)

کمیته دارایی و بدهی و ناترازی بانک ها

سخنران: دکتر پیمان نوری

از جمله کارکردهای کمیته دارایی/بدهی ALCO در بانک ها نظارت مستمر بر ترازنامه و اعلام انذارهای لازم جهت پیشگیری از هرگونه ناترازی در آن است. کمیته مذکور بر اساس گزارش ها و بازخوردهای دریافتی واحد مالی از سایر بخش های بانک، تصمیمات لحظه ای و راهبردی متنوعی را در خصوص ترکیب دارایی ها، بدهی ها و اقلام زیر خطر ترازنامه اتخاذ می نماید. عدول از کارکردهای این کمیته می تواند در ابتدا آسیب های جبران ناپذیری را برای بانکی که توجهی به موضوع ندارد ایجاد نموده و در صورت عدم اقدامات لازم و به موقع مقام ناظر به مشکلات جدی تری برای نظام پولی و به تبع اقتصادی تبدیل شود. همچنین پیاده سازی نظام مدیریت دارایی و بدهی نیازمند استقرار سیستم ها، فرایندها و رویه های خاصی است. در این ارائه ضمن معرفی نظام مدیریت دارایی و بدهی به اصلی ترین وظایف حسابرسی داخلی در این حوزه برای حصول اطمینان از رعایت مقررات نهاد ناظر و استانداردهای بین المللی در این خصوص پرداخته خواهد شد.

 

کنترل های داخلی و موضوع تحریف صورت های مالی

سخنران: دکتر سید بهاءالدین موسوی

یکی از مهمترین کارکردهای استقرار نظام کنترل های داخلی، افزایش قابلیت اطمینان و اتکاء به گزارشگری مالی است. ناکارآمدی برنامه های حسابرسی باعث می شود به موقع ضعف های کنترل های داخلی شناسایی نشده که یکی از نتایج آن این است که؛ عدم رعایت استانداردهای گزارشگری مالی رخ داده در صورت های مالی تشخیص داده نشده و افشاء نگردد. بدیهی است این موضوع دارای آثار سوء متعددی است. در این ارائه مسئولیت های هیات مدیره، کمیته حسابرسی و مدیر ارشد مالی برای از استقرار کنترل های داخلی موثر مرتبط با گزارشگری مالی و اطمینان بخشی به استفاده کنندگان صورت های مالی تشریح خواهد شد.

 

ضوابط افشای اطلاعات صورت های مالی، الزامات نهاد ناظر

سخنران: دکتر سیدعلی اکبر میرعمادی

 یکی از اهداف اصلی کمیته بال ارتقای ثبات و سلامت بانک ها است. در این رهگذر کمیته یاد شده بیانیه ها و رهنمودهای مختلفی را وضع و منتشر نموده که ملاک مقرره گذاری مقامات نظارتی کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. رکن سوم سند توافق نامه بال 2 به عنوان یکی از مهم ترین اسناد منتشره کمیته بال, رکن انضباط بازار(Market Discipline) می باشد. این رکن به عنوان اهرمی جهت تقویت قابلیت اتکای سیستم بانکداری است که از طریق افشای بهتر وضعیت ریسک و سطوح سرمایه بانک، به گونه ای که صنعت و سرمایه گذار بهتر بتوانند سطح قدرت پرداخت یک بانک را تخمین بزنند محقق می شود. این ارائه به دنبال شناخت صحیح مبانی تئوریک و مقرراتی موضوع مزبور و نیز وظایف حسابرسان داخلی دراجرای هر چه بهتر مقررات مزبور می باشد.

 

برنامه سرمایه و توان مدیریت

سخنران: آقای منوچهر دبیریان

بانک سالم سود خلق می کند و ثروت سهامداران خود را افزایش می دهد.  مدیریت ضعیف سرمایه بانک را تباه می کند. از این نظر کیفیت برنامه سرمایه بانک یک معیار اصلی قضاوت در مورد عملکرد مدیران بانک ها است. یکی از وظایف حسابرسی داخلی اطمینان بخشی به هیات مدیره در خصوص رعایت الزامات سرمایه ای نهاد ناظر و وجود برنامه تامین سرمایه معتبر متناسب با توسعه کسب و کارهای بانک است. در این ارائه برنامه ریزی سرمایه و وظایف حسابرسی داخلی در این حوزه تشریح خواهد شد.

 دریافت فایل بروشور

علاقه مندان می توانند از طریق اداره آموزش بانک خود برای ثبت نام اقدام کنند.

تلفن های تماس: 27892446- 27892457 - 021

دورنگار: 22846899