دوره دارندگان مدارک غیرمرتبط

شرایط پذیرش دانشجو 

در نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403

 دریافت فایل شرایط پذیرش دانشجو

معرفی دوره:

این دوره شامل 35 واحد درسی از بین دروس تخصصی رشته بانکداری بوده و به استناد بند سوم از مصوبات هفتصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی بانک ها مورخ 1375/02/12 از مهرماه 1375 توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شده است. هدف اصلی از برگزاری این دوره ارتقاء سطح توانمندی ها، بهبود عملکرد و نیز تطبیق وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان نظام بانکی کشور است که فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های غیرمرتبط با علوم اقتصادی، علوم بانکی و مالی هستند. غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی هر یک از مقاطع تحصیلی یاد شده الزامی نبوده و هر یک از کارکنان بانک یا مؤسسات اعتباری و شرکت های وابسته در صورت تمایل می توانند در این دوره شرکت نمایند.

 شیوه های پذیرش دانشجو در دوره:

شیوه عمومی:

الف: معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت

در این شیوه، داوطلب از طرف سازمان محل خدمت معرفی شده و دوره با حضور متقاضیان معرفی شده برگزار می شود و شرکت کنندگان در دوره تابع شرایط و ضوابط مؤسسه در برگزاری دوره خواهند بود. عملکرد آموزشی شرکت کنندگان در دوره به اطلاع سازمان محل خدمت داوطلب خواهد رسید و هزینه های مربوط نیز از طریق سازمان محل خدمت اخذ خواهد شد.

متقاضیان این شیوه می بایست به بخش آموزش سازمان محل خدمت مراجعه نموده و

فرایند ثبت نام خود را پیگیری نمایند. شایان ذکر است سازمان متقاضی

حداکثر تا پایان روز شنبه 20 مردادماه 1403

می بایست فهرست اسامی داوطلبان مدنظر را به مؤسسه اعلام نماید.

توجه: این دسته از داوطلبان، در مرحله ثبت نام، با مراجعه به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج موسسه نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نظر اقدام نموده و هزینه ثبت نام را شخصاً پرداخت می نمایند.

ب: شرکت در دوره با هزینه شخصی

در این شیوه داوطلبان حایز شرکت در دوره می توانند به صورت انفرادی و با هزینه های شخصی در دوره شرکت نمایند.

شیوه اختصاصی:

در این شیوه کلیه داوطلبان دوره از بانک/مؤسسه/ شرکت های وابسته متقاضی بوده و نظرات آن بانک/ مؤسسه/شرکت های وابسته، برای برگزاری دوره لحاظ می شود.

بانک/مؤسسه/ شرکت های وابسته متقاضی برگزاری دوره به این شیوه می بایست فهرست اسامی مدنظر را

حداکثر تا پایان روز شنبه 20 مردادماه 1403 

به مؤسسه اعلام نماید.

شایان ذکر است حداقل تعداد داوطلب برای برگزاری دوره 20 نفر بوده و دوره بر اساس تفاهم نامه مشترک بین سازمان متقاضی و مؤسسه برگزار خواهد شد.

نحوه ثبت نام:

1-2- ثبت نام داوطلبانی که توسط سازمان محل خدمت برای شرکت در دوره معرفی می شوند در دو مرحله و به شرح ذیل انجام می شود:

1- در مرحله اول داوطلبان بایستی در مهلت مقرر به اداره آموزش بانک/ مؤسسه/ سازمان محل خدمت خود مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه و اعلام کدملی اقدام کنند.

2- در مرحله دوم داوطلبان می بایست برای انجام مراحل بعدی ثبت نام به وب سایت مؤسسه و یا سامانه ثبت نام و اعلام نتایج مؤسسه مراجعه نمایند. بدیهی است ثبت نام قطعی داوطلبان منوط به انجام این مرحله و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی خواهد بود.

2-2-ثبت نام انفرادی:

داوطلبانی که متقاضی شرکت در دوره به صورت انفرادی و با هزینه های شخصی هستند، می بایست مراحل ثبت نام را شخصاً از طریق وب سایت مؤسسه و یا سامانه ثبت نام و اعلام نتایج مؤسسه (azmoon.ibi.ac.ir) به انجام رسانند.

شیوه برگزاری دوره:

دوره و امتحانات پایان نیمسال به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

هزینه ثبت نام:

هزینه ثبت نام در فرایند پذیرش معادل 200 هزار تومان است.

شایان ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

ثبت نام اينترنتی:

ثبت نام اينترنتی تا تاریخ 20 مردادماه 1403

شماره های تماس: 29959260، 29959261