جلسه شورای راهبردی

چهاردهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

در تاریخ 1402/8/28 برگزار گردید.

 جلسه شورای راهبردی چهاردهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری با حضور مدیران مؤسسه آموزش عالی بانکداری و نمایندگان 29 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی کشور، در تاریخ 28 آبان 1402 برگزار گردید و تصمیمات لازم برای بهبود روند اجرائی گردهمایی اتخاذ گردید. خاطر نشان می‌­سازد چهاردهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری، در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد گردید.