دومین کنفرانس حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری با عنوان «حسابرسی داخلی واحد مالی و نظم بازار»

در ساعت 8:30 مورخ یکشنبه 2 اسفندماه 1400 با تمرکز بر چهار محور ذیل به صورت آنلاین برگزار گردید:

کمیته دارایی و بدهی و ناترازی بانک ­ها

کنترل­ های داخلی و موضوع تحریف صورت­ های مالی

ضوابط افشای اطلاعات صورت­ های مالی، الزامات نهاد ناظر

برنامه سرمایه و توان مدیریت

در این سمینار، جمع کثیری از اعضای هیات مدیره، اعضای کمیته حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره حسابرسی داخلی و مالی، کلیه علاقه مندان به حوزه های امور مالی و حسابرسی بانک ها و اعضای جامعه حسابداران رسمی حضور داشتند.

در ابتدا، جناب آقای دکتر فرشاد حیدری ریاست محترم مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ضمن خوش ­آمدگویی به اساتید، سخنرانان حاضر در جلسه و نیز شرکت کنندگان محترم در این کنفرانس، ضمن اشاره به اهمیت حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری، رهنمودهایی در مورد نظام­ مند بودن حسابرسی داخلی واحد مالی و نظم بازار ارائه نمودند.

 

 

در ادامه جناب آقای دکتر موسوی عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در مورد ناکارآمدی برنامه های حسابرسی و ضعف های کنترل های داخلی شناسایی نشده و عدم رعایت استانداردهای گزارشگری مالی در صورت های مالی پرداختند.


در بخش دوم جناب آقای دبیریان صاحب نظر حوزه بانکداری به کیفیت برنامه سرمایه بانک و معیار قضاوت در مورد عملکرد مدیران بانک ها و وظایف حسابرسی داخلی اطمینان بخشی به هیات مدیره پرداختند و در آخر ارائه برنامه ریزی سرمایه و وظایف حسابرسی داخلی را تشریح کردند.

در بخش سوم جناب آقای دکتر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا در مورد یکی از اهداف اصلی کمیته بال، سند توافق نامه بال 2 به عنوان یکی از مهمترین اسناد منتشره کمیته بال رکن انضباط بازار صحبت کردند. در این ارائه به دنبال شناخت صحیح مبانی نظری و وظایف حسابرسان داخلی در اجرای هر چه بهتر مقررات بانکی بحث انجام شد.

سپس آقای دکتر پیمان نوری بروجردی عضو محترم شورای پول و اعتبار ضمن تشریح و مفاهیم مدیریت دارایی و بدهی به اصلی ترین وظایف حسابرسی داخلی در این حوزه برای حصول اطمینان از رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی پرداختند.

در انتها، سخنرانان به سوالات مطرح شده از سوی شرکت کنندگان پاسخ دادند و دومین کنفرانس با اتمام جلسه پرسش و پاسخ به پایان رسید.

 

 

 دریافت بروشور کنفرانس