فرم پیش ثبت نام دوره صکوک


معرفی دوره:

 انواع صکوک و کاربردهای آن‌ها

اهداف دوره:

 آشنایی با ماهیت، انواع و کاربردهای صکوک در بازارهای مالی ایران

مخاطبان دوره: کارکنان واحد مالی و بودجه

پیشنیاز دوره: مبانی فقهی بازار پول و سرمایه

مدت دوره: 24 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :