فرم پیش ثبت نام دوره آشنایی با ابزارهای تأمین مالی نوین بازار سرمایه


معرفی دوره:

تبديل رقابت موجود به فرصت همكاري مؤثر بين دو بازار پول و سرمايه، می‌تواند بسترهایی را فراهم ‌كند كه بر اساس‎ آن رشد و توسعه اقتصاد كشور، در مسيري صحيح و با سرعتی فزاینده حركت کند. تقویت این همکاری علاوه‌بر افزایش ثبات بازارهای مالی، تخصیص بهینه منابع و به‌دنبال آن توسعه مالی را در پی دارد. درحال‌حاضر، متقاضيان تأمین مالي کوتاه‌مدت یا بلندمدت، به سمت بازار پول حركت مي‌كنند، این ‌درحالي‌است كه بازار سرمایه محل تأمین مالی بلندمدت است. عدم‌آشنایی بنگاه‌ها با ساز وکارهای تأمین مالی از بازار سرمایه و بعضاً کمتر بودن نرخ تسهيلات بازار پول در برابر هزینه تأمین مالی از بازار سرمايه، تقاضاي بيش‌ازحد براي تأمین مالي از بازار پول را ايجادکرده است. از آنجاکه توسعه مالی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی و آشنایی با بازارها و ابزارهای تأمین مالی از بازار سرمایه، می‎تواند از تداخل وظایف و دوباره‌کاری‌ها در بازار پول جلوگیری کند.

اهداف دوره:

آشنایی با ساز وکار تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق ابزارهای تأمین مالی نوین  بازار سرمایه و نقش بانک‌ها در توسعه تأمین مالی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد سرمایه گذاری و نظارت بر امور شرکت ها، کارکنان واحد اعتبارات، مدیران شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :