فرم پیش ثبت نام دوره آشنایی تخصصی با بازار سرمایه ایران


معرفی دوره:

 بازار سرمایه به عنوان یکی از رکنهای اصلی بازار مالی در اقتصاد وظیفه فراهم نمودن بستری برای سرمایه گذاری و مدیریت ریسک و  ایجاد ساز و کارهای تأمین مالی بنگاه ها را بر عهده دارد. در این دوره سعی میشود تا سازو کارهای اصلی بازار سرمایه در ایران معرفی شود و نحوه ورود به این بازار و استفاده از آن برای سرمایه گذاران و بنگاه های تولیدی مشخص گردد.

اهداف دوره:

 آشنایی با سازو کارهای اصلی بازار سرمایه

 آگاهی از چگونگی ورود به آن ، هم برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و هم برای بنگاه های تولیدی

مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان ستادی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :