فرم پیش ثبت نام دوره آشنایی تخصصی با بازار سرمایه ایران


 

معرفی دوره:

 بازار سرمایه به عنوان یکی از رکنهای اصلی بازار مالی در اقتصاد وظیفه فراهم نمودن بستری برای سرمایه گذاری و مدیریت ریسک و  ایجاد ساز و کارهای تأمین مالی بنگاه ها را بر عهده دارد. در این دوره سعی میشود تا سازو کارهای اصلی بازار سرمایه در ایران معرفی شود و نحوه ورود به این بازار و استفاده از آن برای سرمایه گذاران و بنگاه های تولیدی مشخص گردد.

اهداف دوره:

 آشنایی با سازو کارهای اصلی بازار سرمایه

 آگاهی از چگونگی ورود به آن ، هم برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و هم برای بنگاه های تولیدی

مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان ستادی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :