فرم پیش ثبت نام دوره اوراق بهادارسازی دارائی ها


معرفی دوره:

هدف از این دوره معرفی و آشنایی کلی فرآیند اوراق بهادار سازی که از روشهای نوین تامین مالی پروژه ها و طرحها است می باشد. معرفی اوراق بدهی بصورت کامل و انواع روشهای اوراق بهادار سازی در این دوره ارائه می گردد. دانشجویان این دوره باید آشنایی ابتدایی با مباحث مدیریت مالی و بازار سرمایه و اوراق بدهی داشته باشند. بهتر است که این دوره بعد از گذراندن دوره آشنایی با اوراق مشتقه برگزار گردد.

اهداف دوره:

 آشنایی با انواع روشهای اوراق بهادارسازی ، فرایندهای آن

 آشنایی با انواع اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و روشهای قیمت گذاری آنها

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان مالی بانک

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :