فرم پیش ثبت نام دوره اوراق بهادارسازی دارائی ها


معرفی دوره:

هدف از این دوره معرفی و آشنایی کلی فرآیند اوراق بهادار سازی که از روشهای نوین تامین مالی پروژه ها و طرحها است می باشد. معرفی اوراق بدهی بصورت کامل و انواع روشهای اوراق بهادار سازی در این دوره ارائه می گردد. دانشجویان این دوره باید آشنایی ابتدایی با مباحث مدیریت مالی و بازار سرمایه و اوراق بدهی داشته باشند. بهتر است که این دوره بعد از گذراندن دوره آشنایی با اوراق مشتقه برگزار گردد.

اهداف دوره:

 آشنایی با انواع روشهای اوراق بهادارسازی ، فرایندهای آن

 آشنایی با انواع اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و روشهای قیمت گذاری آنها

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان مالی بانک

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :