فرم پیش ثبت نام دوره تجزیه و تحلیل سفر مشتری


معرفی دوره:

امروزه مشتری گرایی، مشتری مداری و مشتری نوازی جای خود را به سفر مشتری داده و همراه شدن با مشتری در کلیه مراحل کسب و کار مورد توجه مدیران ارشد است؛ به نحوی که تجزیه و تحلیل سفر مشتری در زمره مهمترین ابزارهای مدیریی جهان در سال 2018 قرار گرفته است. منظور از سفر مشتری همراه شدن با مشتری در کلیه مراحل انتخاب، دریافت و تجربه دریافت خدمات بانکی است. تجزیه و تحلیل نگاه مشتری به یک بانک کمک می کند تا محصولات و یا خدمات خود را از نگاه مشتریان دیده واجد یک بینش و بصیرت راهبردی برای هدایت سازمان خود باشند. از این بینش می توان برای طراحی محصولات و خدمات بانکی  بهره برد. این که چگونه نگاه مشتری در کانال های مختلف (مانند جستجوی آنلاین، صحبت کردن با همکاران مرکز تماس، مراجعه حضوری به شعبه، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک) نقش خود را ایفاء می کند، اطلاعات ارزشمندی است که مرتبط ساختن آن ها با هم می تواند چالش برانگیز باشد، اما درک آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. تحلیل سفر مشتری به بانک ها کمک می کند تا تجربه واقعی مشتریان خود را در زمینه های مختلف درک کنند و آنها را به نتایج کسب و کار از قبیل احتمال تبدیل شدن مشتری به یک مشتری وفادار به بانک و یا افزایش سودآوری بانک، پیوند دهند.

اهداف دوره:

 آشنایی با مفاهیم مشتری گرایی، مشتری مداری، مشتری نوازی و سفر مشتری

 بخش بندی مشتریان و شناسایی ویژگی های مشتریان در نظام بانکی ایران

 معرفی نقشه سفر مشتری، تحلیل نقاط تماس و شناسایی لحظات خاص در تعامل با مشتری

مخاطبان دوره:

رؤسای شعب، کارکنان واحد بازاریابی و امور مشتریان، رؤسای حوزه ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :