فرم پیش ثبت نام دوره بازاریابی درون شعبه


 معرفی دوره:

در نظام بانکداری نوین، هر شعبه به عنوان یک واحد تجاری استراتژیک  مستقل (SBU) در نظر گرفته می شود. بدین معنی که هر شعبه به عنوان یک مرکز مستقل  درآمد - هزینه تلقی شده به نحوی که علاوه بر تأمین هزینه های مستقل خود و پوشش بخشی از هزینه های غیر مستقیم نظیر هزینه های سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و سایر زیر ساخت ها، هزینه های اداری، نیروی انسانی و عمومی، باید بتواند درآمد و به تبع آن سود مورد انتظار بانک از تأسیس شعب را بر آورده نماید. نوآوری در ارائه خدمات مالی، ارتقاء رضایت مشتریان، خدمات الکترونیک بانکی و... همگی شعارهایی هستند که بانک باید سرمشق کار خود قرار دهد. در این راستا باید درک درستی از مشتریان و رقبا داشته و لازمه آن داشتن طرح جامعی برای بازاریابی بر اساس ویژگی های محیطی تک تک شعب است،که  به عنوان بازاریابی درون شعبه یاد می شود.

اهداف دوره:

 رسیدن به درک درستی از جایگاه شعبه/ بانک در بازار و در میان رقبا ، نیازهای اساسی مشتریان و کشف فرصت ها

 شناخت جایگاه رقابتی هر شعبه در میان شعب دیگر توسط کارکنان شعبه و ایجاد انگیزش به منظور ارتقای عملکرد

 بکارگیری کلیه عوامل از قبیل منابع، نیروی انسانی و عوامل فیزیکی

 ترسیم چشم انداز و تسهیل در نیل به اهداف، تقویت بانک و ارتقای جایگاه آن در بازار

 تقویت نیروی انسانی از طریق ارائه نقشه راه و کمک به شکوفایی استعدادها

 خلق مشتری در راستای تولید خدمات و محصولات جدید در پاسخ به نیازهای احساس شده در بازار

مخاطبان دوره:

کارشناسان شعب و واحدهای بازاریابی  بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :