فرم پیش ثبت نام دوره بازاریابی درون شعبه


معرفی دوره:

در نظام بانکداری نوین، هر شعبه به عنوان یک واحد تجاری استراتژیک  مستقل (SBU) در نظر گرفته می شود. بدین معنی که هر شعبه به عنوان یک مرکز مستقل  درآمد - هزینه تلقی شده به نحوی که علاوه بر تأمین هزینه های مستقل خود و پوشش بخشی از هزینه های غیر مستقیم نظیر هزینه های سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و سایر زیر ساخت ها، هزینه های اداری، نیروی انسانی و عمومی، باید بتواند درآمد و به تبع آن سود مورد انتظار بانک از تأسیس شعب را بر آورده نماید. نوآوری در ارائه خدمات مالی، ارتقاء رضایت مشتریان، خدمات الکترونیک بانکی و... همگی شعارهایی هستند که بانک باید سرمشق کار خود قرار دهد. در این راستا باید درک درستی از مشتریان و رقبا داشته و لازمه آن داشتن طرح جامعی برای بازاریابی بر اساس ویژگی های محیطی تک تک شعب است،که  به عنوان بازاریابی درون شعبه یاد می شود.

اهداف دوره:

 رسیدن به درک درستی از جایگاه شعبه/ بانک در بازار و در میان رقبا ، نیازهای اساسی مشتریان و کشف فرصت ها

 شناخت جایگاه رقابتی هر شعبه در میان شعب دیگر توسط کارکنان شعبه و ایجاد انگیزش به منظور ارتقای عملکرد

 بکارگیری کلیه عوامل از قبیل منابع، نیروی انسانی و عوامل فیزیکی

 ترسیم چشم انداز و تسهیل در نیل به اهداف، تقویت بانک و ارتقای جایگاه آن در بازار

 تقویت نیروی انسانی از طریق ارائه نقشه راه و کمک به شکوفایی استعدادها

 خلق مشتری در راستای تولید خدمات و محصولات جدید در پاسخ به نیازهای احساس شده در بازار

مخاطبان دوره:

کارشناسان شعب و واحدهای بازاریابی  بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :